maandag, 6. april 2009 - 17:59

Opvang vogels bij olieramp geregeld

Den Haag

Op donderdag 9 april 2009 zetten het ministerie van V&W en LNV in het Atlantic hotel te Kijkduin in Zuid-Holland om 11.00 uur hun handtekening onder de Samenwerkingsregeling afhandeling besmeurde vogels.

Daarmee is de regeling officieel van kracht en kan tijdens een olieramp voor de Nederlandse kust het vogelleed tot een minimum beperkt worden. Dit heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat maandag 6 april bekendgemaakt.

Zeevogels zijn vaak slachtoffers van olierampen op zee. Een kleine vlek op het verenkleed leidt al tot minder bescherming waardoor de vogels uiteindelijk kunnen sterven.

Nederlandse Vogelkustasielen vroegen Rijkswaterstaat om een gezamenlijke aanpak te coördineren als grote aantallen met olie besmeurde vogels aanspoelen.

Rijkswaterstaat heeft dit verzoek opgepakt en met betrokken partijen (LNV, gemeentes, vogelkustasielen, NIOZ, NZG en SEA-ALARM. ) deze regeling verder uitgewerkt.

Bijzonder van deze regeling is dat overheid en vrijwilligersorganisaties bij een olieramp samenwerken. Rijkswaterstaat coördineert onder andere de plaatsing van een Tijdelijk Opvangcentrum Vogels (TOV).

In deze TOV werken medewerkers van de vogelasielen en vrijwilligers aan het revalideren van kansrijke vogels waarna ze weer teruggezet kunnen worden in een schone zee. Een TOV kan overal langs de kust geplaatst worden.
Provincie:
Tag(s):