dinsdag, 7. juli 2009 - 21:51

Ordeverstoorders naar Verslavingszorg

Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen beginnen met een proef om ordeverstoorders door te verwijzen naar Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN). Het gaat om mensen die een gebiedsontzegging hebben gekregen. Ze kunnen niet verplicht worden in gesprek te gaan met VVN, maar als zij dat wel doen krijgen ze een mindering van een week op de gebiedsontzegging.

Het gedrag van de ordeverstoorder heeft in 99 procent van de gevallen in meer of mindere mate te maken met alcohol. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal een alcoholprobleem hebben, maar wel dat hun gedrag door het gebruik van alcohol wordt beïnvloed. Een adviesgesprek bij VNN kan boven tafel krijgen of het om een incident gaat of dat er toch sprake is van structureel probleem. Zo kan dit gesprek een opstapje zijn naar hulp bij een alcohol- of drugsverslaving. "Optreden en straffen vind ik niet genoeg. Je moet ook hulp bieden als dat nodig is. Daarom is het een logische stap om in zee te gaan met VNN", aldus burgemeester Helmer Koetje.

Sinds december 2003 geeft de politie aan de gemeente door welke mensen in het uitgaansweekend wel heel erg vervelend aanwezig waren. Deze mensen krijgen onaangekondigd bezoek van de ambtenaar openbare orde en veiligheid en de wijkagent. In dat gesprek krijgen ze te horen dat de burgemeester hen bij de eerstvolgende problemen een gebiedsontzegging oplegt, variërend van vier tot twaalf weekenden.

Volgens burgemeester Koetje gaat het om een heel klein groepje dat overlast veroorzaakt. "Dit soort gedrag wordt in Hoogeveen absoluut niet getolereerd omdat dit ten koste gaat van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van iedereen. Uitgaan moet gezellig blijven", aldus de burgemeester.

Sinds december 2003 zijn er 49 waarschuwingen gegeven en 22 gebiedsontzeggingen opgelegd. De afgelopen drie jaar is het aantal waarschuwingsgesprekken gedaald, maar het aantal gebiedsontzeggingen gestegen. De conclusie is dat ordeverstoorders zich de afgelopen jaren excessiever hebben misdragen, wat direct tot een ontzegging heeft geleid.
Provincie:
Tag(s):