dinsdag, 30. juni 2009 - 22:26

Ouders in Zwolle op preventieve kroegentocht

Zwolle

Ter versterking van het gemeentelijke alcoholmatigingsprogramma 2007-2011 en naar aanleiding van een motie, ingediend door VVD en CDA in 2008, gaat Zwolle inzetten op drie extra projecten, waaronder een kroegentocht voor ouders. Dit heeft de gemeente dinsdag bekendgemaakt.

Het college van B en W heeft besloten drie projecten te laten uitvoeren met als doel minder alcoholgebruik en alcoholmisbruik onder jongeren en ouders bewust te maken van de risico´s van drinken op jonge leeftijd.

Kroegentocht
Dit gaat om een herhaling van een in 2007 zeer succesvolle kroegentocht voor ouders. Toen zijn ouders met kinderen in de leeftijd van tien tot achttien jaar uitgenodigd om in drie verschillende kroegen voorgelicht te worden over alcoholgebruik onder jongeren.

Circa vierhonderd ouders hebben deze avond in 2007 bijgewoond. De avond is in samenwerking met de horeca, politie en verslavingszorg georganiseerd. Gezien de positieve reactie van ouders en jongeren en het groot aantal bereikte ouders is gekozen voor een herhaling.

Peerproject lokaal
Bij het peerproject ondersteunen ouders elkaar bij problemen op het gebied van alcoholgebruik van hun kinderen. Een groep ouders wordt getraind door de instelling voor verslavingszorg. Tijdens de training leveren ouders zelf input voor de aanpak en interventie: zij staan immers dicht bij de doelgroep.

De getrainde ouders zijn vervolgens in staat om andere ouders te informeren en te ondersteunen op het gebied van alcohol en opvoeding. De getrainde ouders fungeren hierbij als ´peers´ (ambassadeurs) voor de te bereiken ouders. Voor het opzetten van dit project zijn al provinciale middelen beschikbaar gesteld. Dit project zal opgestart worden in de wijk Berkum.

Ondersteuningsaanbod slijterijen
In 2008 is een verkrijgbaarheidonderzoek uitgevoerd naar de naleving van de wettelijke leeftijdsgrenzen voor alcohol. Het aantal succesvolle aankooppogingen (jongeren die alcohol hebben kunnen kopen) bedraagt gemiddeld 48 procent.

Dit is beduidend lager dan de 85 procent slaagkans van jongeren in recente landelijke onderzoeken. Van de verschillende soorten verkooppunten scoorden de horeca en slijterijen het slechts — deze leefden het minst vaak de regels na.

Besloten is een training aan te bieden aan verkopers/caissières werkzaam in slijterijen, inclusief slijterijen in supermarkten. Tijdens de training wordt bijvoorbeeld ingegaan op ´nee zeggen´ tegen jongeren onder de 16 jaar. Daarnaast zal ook ingegaan worden op handhaving en de sancties die hangen aan overtredingen.

Uit onderzoek blijkt dat een dergelijke training een positieve bijdrage levert aan het naleven van de leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop.
Provincie:
Tag(s):