dinsdag, 13. januari 2009 - 13:01

'Ouderwetse kou zorgt voor nieuwerwetse pech'

Den Haag

De Wegenwacht heeft de afgelopen twee en een halve week ruim 82.000
pechhulpverleningen verricht. Ook werd de Wegenwacht geconfronteerd met nieuwe problemen van het moderne wagenpark gedurende een dergelijke koudeperiode.

De koudeperiode die op vrijdag 26 december begon en duurde tot maandag 12 januari leverde de ANWB Wegenwacht veel extra werk op. Dinsdag 6 januari was de drukste dag. Toen stopte de teller bij 6751. De
Wegenwacht plaatste 4350 nieuwe accu’s omdat de oude de geest hadden gegeven.

Naast de bekende winterse problemen zoals bevroren deurrubbers,
handremkabels, sloten, vlokkende diesel, lege accu's, zijn er
“nieuwerwetse� problemen.

De moderne auto kent een motor die zeer efficiënt met de energie omgaat
en deze omzet in de aandrijving van de motor. Het betekent dat als de
automobilist veel korte stukken rijdt de uitlaat en de directe omgeving
van de motor bijna niet wordt opgewarmd en er problemen kunnen ontstaan.

Dit in tegenstelling met eerdere generatie auto’s. Zo werd de
wegenwacht bijvoorbeeld geconfronteerd met bevroren uitlaten. Door het
rijden van korte stukken wordt de uitlaat niet warm genoeg om het
vrijgekomen condenswater af te voeren. Het water verzamelt zich op het
laagste punt in de uitlaat, bevriest en blokkeert de uitlaatgassen door
ijsaangroei.

Wanneer het verwarmingselement kapot is of er sprake is van defecte
oliepompen blijft de motorolie te dik en kan daardoor het noodzakelijke
schoonmaakwerk niet verrichten met als gevolg; verstopte aanzuigzeven en dichtgevroren carterventilatie. En dan kom je dus niet weg als
automobilist.

Automobilisten met biobrandstoffen in de tank kwamen ook van een koude
kermis thuis. De brandstof gaat bij vorst vlokken. De motor loopt niet
goed en veroorzaakte verstopte brandstoffilters.

Nieuw was ook dat bij sommige auto’s de mechaniek om het portier te
open en dicht te doen geheel bevroor (slotplaat bevroren) . Dit
mechaniek is zo geconstrueerd dat er geen water bij de bewegende delen
zou mogen komen. Dat gebeurt blijkbaar toch, met het gevolg dat de zaak
bevriest.

Handremkabels kunnen bevriezen. De ANWB geeft daarom het advies de auto in de versnelling te parkeren. Bij veel auto’s, uitgerust met een
elektrische (automatische) handrem, kan dat niet. De elektrische
systemen kunnen weliswaar worden uitgezet maar dat vergt enige studie
van het instructieboekje. Veel auto’s met gerobotiseerde
versnellingsbakken kunnen niet in de versnelling worden gezet. Andere
middelen zijn dan nodig om het wegrollen van de auto te voorkomen.

Automobilisten met een auto zonder een reserveband moeten bij vorst
rekening houden met een onbruikbare reparatieset als ze een lekke band
krijgen. Het busje met vulmiddel is bij het bewaren in de auto bevroren.


De nieuwerwetse koudeproblemen bij de moderne auto zijn niet door
simpele adviezen te verhelpen maar vraagt om ingrijpen van wegenwacht
of garage. De ANWB adviseert de auto regulier te onderhouden en om bij
vorst kort ritten zoveel mogelijk te vermijden.
Categorie:
Tag(s):