maandag, 23. maart 2009 - 10:01

Overheden zetten samenwerking Veerse Meer voort

Waterschap Zeeuwse Eilanden beheert en onderhoudt (recreatie)voorzieningen in en om het Veerse Meer. Om dit te bekostigen, betalen de gemeenten Middelburg, Noord-Beveland, Veere en Goes en de provincie Zeeland hieraan mee.

De samenwerking is onlangs bekrachtigd door het ondertekenen van het convenant Veerse Meer, dat nu met tien jaar is voortgezet, tot 1 april 2019.

Het huidige convenant loopt af op 1 april 2009. In het verleden is het convenant twee keer voor vijf jaar afgesloten. De overheden zijn tevreden over de manier waarop het waterschap de werk-zaamheden uitvoert en zijn daarom bereid de overeenkomst nu voor tien jaar af te sluiten. Na vijf jaar vindt wel een tussentijdse evaluatie plaats. Alle partners vinden het van groot belang dat het waterschap zorgt voor een kwantitatief en kwalitatief hoog niveau van beheer en onderhoud van de voorzieningen. Het is echter wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrok-ken overheden en het bedrijfsleven. Hierdoor willen ze ook samen aan dit beheer en onderhoud meebetalen.

Het convenant is ondertekend door mevrouw Peijs, commissaris van de koningin, de heer Van Der Zaag, gemeente burgermeester Goes, de heer Schouwenaar, burgermeester gemeente Middelburg. de heer Van der Zwaag, burgermeester gemeente Veere, de heer Van Kooten, bur-germeester gemeente Noord-Beveland, de heer Gosselaar, dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden.

Het waterschap beheert en onderhoudt allerlei (recreatie)objecten in en om het Veerse Meer. Hierbij moet je denken aan steigers, oevers, wegen, (fiets)paden, parkeerterreinen en trailerboothellingen. Het waterschap doet dit sinds 1999, na de opheffing van het Recreatieschap Veerse Meer.
Provincie:
Tag(s):