dinsdag, 5. mei 2009 - 17:12

'Overheid moet werkloze huisbezitter financieel ondersteunen'

Huizen

De overheid moet alle huiseigenaren tegemoet komen die door de kredietcrisis werkloos raken en daardoor in financiële problemen komen. Een tijdelijke leenfaciliteit (crisiskrediet) voorkomt dat particulieren worden gedwongen om hun huis te verkopen, als zij door werkloosheid de woonlasten even niet meer kunnen betalen.

Dit stelt Ron Bavelaar, algemeen directeur van De Hypotheekshop. De uitvoering van dit tijdelijke crisiskrediet kan worden gedaan door SenterNovem (uitvoerend orgaan voor diverse regelingen van het Ministerie van Economische Zaken) en anders door de banken met garantiestelling door de overheid.

Tijdelijk crisiskrediet
Het tijdelijk crisiskrediet is een lening die er voor zorgt dat de werkloze huizenbezitter een financieel moeilijke periode kan overbruggen. Uit de tijdelijke lening wordt een deel van de maandlasten betaald van de huidige hypotheek en de rente van het crisiskrediet. De tijdelijke lening voorkomt dat de huizenbezitters bij werkloos raken, zijn huis moet verkopen zoals de plannen van Minister van der Laan voorstellen.

Het crisiskrediet moet naar de mening van De Hypotheekshop aan alle huizenbezitters ter beschikking gesteld worden. Het tijdelijk crisiskrediet is een variant op de huidige woonlastenfaciliteit van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) die nu alleen wordt aangeboden aan huizenbezitters die een NHG-lening hebben.

Ron Bavelaar: ‘Als de overheid bereid is om miljarden euro’s in banken te steken, dan moet zij ook bereid zijn om geld aan particulieren te lenen om ze door een moeilijke fase heen te helpen. Bij huurders met problemen gebeurt dit namelijk ook, door een aanpassing van de huurtoeslag in positieve zin. Er wordt dus geen bepaalde categorie extra bevoordeeld.

Uitvoering
Het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld € 1,5 miljard aan tijdelijk krediet, biedt ruim 100.000 werklozen de mogelijkheid om in hun eigen woning te blijven wonen. De overheid kan een reële marktrente vragen. Bovendien kan de overheid zelf goedkoop lenen. De Hypotheekshop schat in dat het Rijk hierbij slechts een heel beperkt risico loopt.

De meeste huizenbezitters zullen tenslotte weer werk vinden en de lening afbetalen. Het enige risico voor de overheid is dat een huiseigenaar uiteindelijk toch niet kan betalen. Zelfs als iemand dan gedwongen zijn huis moet verkopen is het financieel risico voor de overheid klein, omdat de meeste mensen overwaarde hebben. De hypotheek plus het crisiskrediet is dan vaak lager dan de waarde van het huis.

Voordelen
Het crisiskrediet heeft een tijdelijk karakter en is een lening of garantstelling gericht op de eigen woningbezitter. Het is eenvoudig en het is aan de woningbezitter zelf om hier wel of geen gebruik van te maken. Deze oplossing is beter dan de (tijdelijke) verkoop van de woning aan een Woningbouwvereniging. Bij deze variant moeten bovendien extra kosten gemaakt worden (notaris, overdrachtsbelasting).
Categorie:
Tag(s):