dinsdag, 31. maart 2009 - 11:15

Overheids-websites moeten uiterlijk 2010 voldoen aan de webrichtlijnen

Overheidswebsites moeten op uiterlijk 31 oktober 2010 voldoen aan de webrichtlijnen. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle overheidssites ook voor visueel gehandicapten goed toegankelijk zijn, dat ze vanaf verschillende browsers en mobiele telefoons te bereiken zijn en dat informatie makkelijk te vinden is. Dat gaf staatssecretaris Bijleveld aan tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer over dienstverlening en regeldruk op 5 februari.

In juni 2006 zijn de webrichtlijnen voor rijksoverheidswebsites verplicht gesteld. Die websites zijn sindsdien ook duidelijk verbeterd. Er zijn in totaal ongeveer 1200 overheidswebsites die aan de webrichtlijnen zouden moeten voldoen. Een wettelijke verplichting voor medeoverheden vindt Bijleveld op gespannen voet staan met de eigen verantwoordelijkheid van de medeoverheden.

Juist vanwege het belang dat overheidswebsites toegankelijk moeten zijn en op die manier kunnen bijdragen aan de verbetering van dienstverlening, zijn de webrichtlijnen opgenomen in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening. In dit uitvoeringsprogramma zijn tussen kabinet en koepelorganisaties bestuurlijke afspraken vastgelegd. In het najaar van 2009 zal Bijleveld uitvoerig rapporteren over de ontwikkelingen in de digitale dienstverlening van de overheid.
Categorie:
Tag(s):