zaterdag, 3. oktober 2009 - 21:19

Overijssel 1,2 miljard rijker na overdracht aandelen Essent

Zwolle

De provincie Overijssel heeft haar aandelen Essent overgedragen aan RWE. Voor deze overdracht ontvangt de provincie deze week €1,2 miljard.
'De provincie behoudt de aandelen in netwerkbedrijf Enexis en vooralsnog ook in de kerncentrale Borssele', meldt de provincie Overijssel.

Het netwerkbedrijf was al eerder van Essent afgesplitst en blijft in overheidshanden. De provincie blijft ook aandeelhouder van Essent Milieu.

Opbrengst
Provinciale Staten geven de kaders aan voor besteding van de opbrengst. Een deel van de opbrengst zal worden vastgezet ter compensatie van het dividend in Essent, een ander deel is beschikbaar voor investeringen. Plaatsvervangend gedeputeerde Piet Jansen: “De zorgvuldig opgebouwde waarde van Essent kunnen we nu gebruiken voor duurzame investeringen in Overijssel.

Provinciale Staten hebben op 1 juli al ingestemd met de besteding van ruim 300 miljoen euro in 2010 en 2011 in het kader van Investeren in Overijssel. Over de investeringen voor de jaren 2012 en verder zullen Provinciale Staten op een later moment beslissen.”

Splitsing
Door de wettelijk vereiste splitsing van Essent in een commercieel productie- en leveringsbedrijf en een publiek netwerkbedrijf, bracht het aandeelhouderschap in het commerciële deel van Essent teveel risico’s met zich mee. Daarom heeft provincie Overijssel in juni 2008 besloten haar aandelen in het commerciële deel van Essent te willen verkopen.

De publieke belangen van een duurzame, betrouwbare en leveringszekere energievoorziening worden geborgd door wet- en regelgeving en het aandeelhouderschap in het netwerkbedrijf. Overijssel is met 18,7 procent de tweede aandeelhouder.

Traject
In mei van dit jaar besloten Gedeputeerde Staten van Overijssel hun aandelen over te dragen aan RWE. Dit na een lang en zorgvuldig traject van maatschappelijke, financiële en bestuurlijke afwegingen en adviezen en diverse politieke debatten in Provinciale Staten.

Borssele
De vijftig procent aandelen in de kerncentrale Borssele (EPZ) blijven vooralsnog in handen van de aandeelhouders van Essent, waaronder de provincie Overijssel. Levering aan RWE zal plaatsvinden als de rechter dit toestaat. Daarnaast zijn deze week met de minister van Economische Zaken bovenwettelijke afspraken gemaakt, waarmee de publieke belangen ook zijn geborgd op het moment dat de kerncentrale in private handen komt.
Provincie:
Tag(s):