donderdag, 19. maart 2009 - 16:05

Overijssel blijft aandeelhouder van Enexis

Zwolle

Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel hebben besloten rechtstreeks aandeelhouder te blijven van het netwerkbedrijf Enexis en afstand te doen van de aandelen van het commerciële productie- en leveringsbedrijf Essent. Dit voorgenomen besluit leggen zij voor aan Provinciale Staten. Dit heeft de provincie Overijssel donderdag laten weten.

Gedeputeerde Staten zijn van mening dat het energiebedrijf RWE een goede partij is om de commerciële activiteiten van Essent bij aan te sluiten. Door aandeelhouder te blijven van Enexis willen wij de toegang tot energie(voorziening) voor de consument blijvend waarborgen. De provincie ziet er op toe dat het netwerkbedrijf als zelfstandig bedrijf voldoende robuust en solide de toekomst ingaat.

Splitsing energiebedrijven
Door invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (Splitsingswet) moeten energiebedrijven in Nederland zich splitsen in:
een netwerkbedrijf (dat altijd in handen van de overheid blijft)
een commercieel productie- en leveringsbedrijf.

Dit commerciële bedrijf moet concurreren in een steeds internationale en grotere energiemarkt. Hierdoor wordt een grotere schaal voor het bedrijf belangrijk. De noodzakelijke schaalgrootte voor het bedrijf leidt ertoe dat de provinciale zeggenschap verwatert en het bedrijf zich in een internationale context begeeft.

De beïnvloedingsmogelijkheden voor de aandeelhouder nemen af en het risicoprofiel van het bedrijf neemt verder toe. Daarom hebben Gedeputeerde en Provinciale Staten in juni 2008 al een principe besluit genomen dat zij het Overijsselse (financiële) belang van de aandelen in dit commerciële bedrijf op een goed gekozen en nader te bepalen moment zullen verkopen. Gedeputeerde Staten achten dat moment nu aangebroken.

Enexis
De provincie blijft aandeelhouder van het netwerkbedrijf van Essent, Enexis en gaat deze rol actief invullen. Zij zorgt ervoor dat Enexis een robuust, solide en ondernemend netwerkbedrijf is. Hiervoor heeft zij samen met de andere aandeelhouders concept-Statuten en een financieringsstructuur conform de wettelijke vereisten van het Splitsingsplan uitgewerkt.

De provincie neemt haar verantwoordelijkheid voor een goed en ondernemend netwerkbedrijf, zodat het publieke belang (energievoorziening) geborgd blijft. Daarnaast zal er fors geïnvesteerd worden op duurzaamheid. We denken dan aan bijvoorbeeld:
decentrale netwerken (in de Koekoekspolder)
stadsverwarming
stimuleren van alternatieve energiebronnen
aanboren van aardwarmte voor kassen en woonwijken
groen gas uit afval

Uitgangspunt is dat de levering van energie aan consumenten en bedrijven gegarandeerd is; als aandeelhouder zien wij daar op toe. De overheid blijft van hoogspanningsnet tot meterkast verantwoordelijk. Daarnaast wil de provincie Overijssel verder verkennen welke instrumenten effectief zijn om duurzame energie-initiatieven te stimuleren en daarin actief participeren.

GS zijn van mening dat het Duitse energiebedrijf een aantrekkelijk bod heeft gedaan om de continuïteit en een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening van Essent in de toekomst te borgen. RWE biedt Essent, naast een goede prijs, de ruimte om een leidende rol op de Noord-Europese markt te vervullen.

Samen zullen zij een bedrijf vormen dat tot de top 4 energiebedrijven van Europa behoort met de grootste handelsactiviteiten en een sterke brandstofmix. Alleen een grootschalig energiebedrijf kan concurrerend blijven op de internationale energiemarkt. Essent wordt als onafhankelijke eenheid binnen RWE de werkmaatschappij voor de Benelux, met behoud van de kantoren in Nederland.

Opbrengst
De verkoop van de aandelen zal een bedrag ineens van 1,4 mld euro (incidenteel) bedragen voor Overijssel. De opbrengst uit de verkoop van de aandelen-Essent zal in eerste instantie gebruikt worden om de jaarlijkse dividenduitkering te compenseren.

Gezien de ambities van het investeringsprogramma van de provincie Overijssel is dat een aanzienlijk hoger bedrag dan jaarlijks in de begroting staat opgenomen. Een bedrag van (structureel) 80 mln. euro wordt hiervoor ingeschat. Daarnaast wordt een substantieel bedrag in de vorm van bruglening door de aandeelhouders beschikbaar gesteld aan Enexis. Enexis heeft dit geld nodig met het oog op een evenwichtige financieringsstructuur en investeringen in duurzaamheid.

Ten slotte wordt een groot deel van de opbrengst ingebracht in het programma Investeren in Overijssel. Dit programma wordt als onderdeel van de perspectiefnota besproken met Provinciale Staten in juni 2009.

Provinciale Staten
Provinciale Staten zullen dit GS voornemen naar verwachting bespreken tijdens de vergadering op 6 mei 2009. Gedeputeerde Staten zal dan naar verwachting een definitief standpunt innemen op 12 mei 2009.
Provincie:
Tag(s):