dinsdag, 17. februari 2009 - 14:49

Overijssel steunt projecten voor 300 zwerfjongeren

Zwolle

Overijssel telt ongeveer 300 zwerfjongeren. De aandacht van de provincie gaat voornamelijk uit naar de opzet van huisvesting voor hen. Veel zwerfjongeren hebben een indicatie voor jeugdzorg. Vanuit de wet op de jeugdzorg heeft de provincie dan ook een taak op dit terrein.

Gedeputeerde Ranter: “Als provincie proberen wij de centrumgemeenten te ondersteunen in hun plannen, soms zelfs onorthodoxe projecten. Ik zie dit maatschappelijke probleem als een gedeelde verantwoordelijkheid van de provincie en de gemeenten.� De zogenoemde centrumgemeenten Deventer, Almelo, Hengelo, Enschede en Zwolle zijn verantwoordelijk voor de aanpak en opvang van zwerfjongeren.

Deventer
De gemeente Deventer zet een programma wonen, werken en leren voor zwerfjongeren op. Gedurende twee jaar krijgen jaarlijks 15 jongeren een integraal traject wonen, werken en leren aangeboden. Het doel hiervan is dat 80 procent aan het einde van het traject een diploma haalt. In samenwerking met woningbouwcorporaties wordt woonruimte geregeld. De provincie stelt € 97.000,- beschikbaar voor dit programma.

Almelo
De gemeente Almelo richt zich op de uitbreiding van de wooncapaciteit met begeleiding voor de zwerfjongeren. Er moeten minimaal 10 wooneenheden voor zwerfjongeren komen. De bijdrage van Overijssel is € 100.000,-.

Hengelo en Enschede
De gemeenten Hengelo en Enschede krijgen een subsidie voor projecten die de zorg en hulpverlening aan jongeren verbeteren. De gemeenten zetten in op het continueren van het Thuislozen Team (T-team). Daarnaast worden de wachtlijsten weggewerkt door uitbreiding van de capaciteit hiervan.

Microkrediet
Ook komt er een microkrediet/budget voor de schuldsanering van zwerfjongeren. Het T-team is er voor jongeren tussen 12 en 25 jaar die geen vaste verblijfplaats hebben. Op verschillende gebieden ondervinden zij problemen, waardoor het niet goed lukt om te functioneren in de maatschappij. Om de thuisloosheid op te heffen hebben deze jongeren intensieve ondersteuning nodig die afgestemd is op hun mogelijkheden. Het T-team biedt deze ondersteuning en werkt samen met een netwerk van organisaties die deze jongeren kan helpen. De provincie ondersteunt Hengelo met € 90.865,- en Enschede met € 124.000,-.

Zwolle
Tot slot ontvangt de gemeente Zwolle een bijdrage van € 70.000,- voor het uitvoeren van een onderzoek naar zwerfjongeren. Er wordt onder andere onderzocht welke cruciale momenten zich in het leven van zwerfjongeren hebben voorgedaan en hoe de hulpverlening daarop beter kan inspelen. Zo kan voorkomen worden dat jongeren dakloos worden.
Provincie:
Tag(s):