donderdag, 25. juni 2009 - 13:32

Overleg over duizendponder bij kustwerk

Vlissingen

De gemeente Vlissingen overlegt vrijdag met de Explosieven Opruimingsdienst (EOD), politie en het waterschap over de duizendponder die gisteren tijdens graafwerkzaamheden is gevonden. De werkzaamheden zijn direct gestaakt en het gebied is afgezet.

Op advies van de EOD is het explosief afgedekt met een flinke laag
zand. Vervolgens is er een container op geplaatst, zodat het onmogelijk is voor eventuele bezoekers om te graven naar de bom. Zolang het explosief in de grond blijft liggen, is er geen gevaar voor de omgeving.

Na het overleg wordt een plan opgesteld over de aanpak van het explosief. Totdat duidelijk is wanneer de EOD tijd heeft om de duizendponder op te ruimen, blijft de bom onder het zand liggen.

De EOD heeft aangegeven dat het waterschap de werkzaamheden aan de kustversterking gewoon kan voortzetten.
Provincie:
Tag(s):