donderdag, 22. oktober 2009 - 9:05

Overleg over voorkomen verontreiniging Twentekanaal

Hengelo

De gemeente Hengelo en Rijkswaterstaat zijn in overleg om te kijken welke maatregelen eventueel genomen moeten worden om verontreiniging van het Twentekanaal te voorkomen ingeval van calamiteiten. Dit heeft de gemeente donderdag laten weten.

De gemeente is bevoegd om de risico’s van gevaar, schade of hinder te voorkomen die bedrijven kunnen veroorzaken in geval van onder andere calamiteiten en normale bedrijfsvoering. Dit houdt in dat de gemeente in geval van het bedrijf van Van der Sluijs Groep Nederland B.V. te Hengelo brandbestrijding hoge prioriteit geeft. Dit om bij brand de gevolgen daarvan beheersbaar te houden. Om deze reden is recent een volledig vernieuwd en state of the art brandbestrijdingssysteem in gebruikgenomen.

Het brandstofopslag depot aan de aardoliestraat heeft door middel van allerlei verplichte en wettelijk voorgeschreven veiligheid- en milieustudies uit de milieuvergunning aangetoond dat invulling wordt gegeven aan de geldende regels.

Rijkswaterstaat is als waterkwaliteitsbeheerder bevoegd om risico’s te onderzoeken van onvoorziene lozingen. Dit om te voorkomen dat bij een calamiteit ethanol in het Twentekanaal terechtkomt. Gemeente en Rijkswaterstaat overleggen of het noodzakelijk is om naast de reeds aanwezige maatregelen verdere eisen te stellen. Een antwoord hierop wordt nog voor de jaarwisseling verwacht.
Provincie:
Tag(s):