dinsdag, 9. juni 2009 - 13:32

Overnames transport en logistiek gedaald door crisis

Amsterdam

Fusie en overnameactiviteiten in de wereldwijde transport- en logistieksector zijn als gevolg van de economische crisis extreem gedaald gedurende het eerste kwartaal van 2009.

In totaal werden er 18 transacties met een waarde van boven de 50 miljoen USD afgesloten. Dit aantal lag significant lager vergeleken met het vierde kwartaal 2008 toen er nog 43 deals werden gemaakt.

De gemiddelde waarde per deal daalde evenzeer. Gemiddeld was er een bedrag van 513 miljoen USD gemoeid bij een transactie in 2008 en in de eerste periode van dit jaar lag dat op 159 miljoen USD.
Dit valt vooral te verklaren door het ontbreken van overnames met een waarde boven de één miljard USD. Daarvoor in de plaats voerden vooral transacties waarbij een minderheidsbelang werd aangetrokken de boventoon, 39% versus 30% in 2008. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2008 is de daling nog groter. In totaal werden er in het eerste kwartaal van 2008 nog 125 transacties gesloten met een totale waarde van 66 miljard USD. De 18 deals die in het eerste kwartaal van 2009 werden gesloten hadden een totale waarde van slechts 2,9 miljard USD.

Dit presenteert accountants- en adviesorganisatie PricewaterhouseCoopers (PwC) in haar 'Intersections: First-quarter 2009 mergers en acquisitions analysis' rapport.
Categorie:
Tag(s):