dinsdag, 17. maart 2009 - 11:14

Overstappen op duurzame brandstoffen of elektrische voertuigen

De provincie Fryslân wil bijeenkomsten organiseren waarin concrete afspraken met het Friese bedrijfsleven worden gemaakt over het overstappen op duurzame brandstoffen of elektrische voertuigen.

‘Ik roep alle bedrijven op die willen overstappen zich te melden bij de provincie, dat geldt ook voor de bedrijven die duurzame vulstations willen realiseren’; aldus gedeputeerde Piet Adema. ‘Als provincie willen wij de voorwaarden scheppen voor bedrijven die willen overstappen. Organisaties mogen meepraten als ze duidelijk aangeven wanneer ze met hoeveel auto’s willen overstappen. Het gaat ons niet om intenties maar om concrete afspraken.’

Ambitie
Fryslân heeft een duidelijke ambitie om de meest duurzame provincie te worden, ook voor mobiliteit. In Noord-Nederland zijn afspraken gemaakt voor duurzaamheid in het energieakkoord. Een uitwerking van het energieakkoord is dat er onder andere ingezet wordt op vulstations voor aardgas maar ook op het verduurzamen van het Openbaar Vervoer.

Millenniumbedrijven
De provincie is benaderd door de stichting Millenniumbedrijven om de inzet op duurzame brandstoffen te versterken. ‘De stichting heeft al voor acht miljoen kilometer aan handtekeningen van bedrijven die hebben toegezegd graag te willen overstappen op duurzame brandstoffen. We zijn blij dat de provincie deze handschoen zo oppakt’; aldus Janneke Schaaf initiatiefnemer van de stichting.

Aanmelden
Bedrijven die willen overstappen en leveranciers van vulpunten kunnen zich aanmelden tot maandag 30 maart voor de bijeenkomsten die op vrijdag 10 april worden georganiseerd. Vanuit de provincie worden bedrijven ook nog via een brief uitgenodigd. Aanmelden kan bij Brigitte Feenstra van de provincie via b.t.feenstra@fryslan.nl U ontvangt dan een format waarin u kunt aangeven op welke termijn u met hoeveel auto’s wilt overstappen op duurzame brandstoffen.
Provincie:
Tag(s):