donderdag, 14. mei 2009 - 19:57

Parkeren een steeds groter probleem

Den Haag

De schaarse parkeerruimte in wijken rond de stedelijke centra leidt tot onveilige situaties, ergernis en zelfs slaande ruzie. De parkeeroverlast beïnvloedt het woonplezier van bijna de helft van de bewoners negatief.

Dat blijkt uit een enquête van de ANWB. De meest grote ergernis (47%) is dat mensen hun auto niet kwijt kunnen, ook niet als ze op bezoek komen. Daarnaast stoort 27 % zich aan voertuigen die deels op de stoep staan geparkeerd. 24 % Ergert zich aan de klusbussen die in de buurt staan geparkeerd en 23 % aan auto’s die op plekken staan geparkeerd die daar niet voor bedoeld zijn.

Hulpverleners

Maar ook hulpverleners storen zich. Ambulances, brandweerauto’s kunnen vaak niet ongehinderd door de straten.

Veilig spelen

Als grootste probleem ervaren de ondervraagden dat kinderen niet veilig kunnen spelen. Aan het onderzoek deden 11.000 mensen mee met een parkeerprobleem in hun buurt.

Spanningen en pesterijen

Bij een kwart van de ondervraagden leidt de parkeeroverlast tot spanningen. Verbaal geweld komt het meest voor. In bijna de helft van de gevallen praten buren niet meer met elkaar. Ruim eenderde meldt dat auto’s beschadigd worden, zoals het inslaan van ruiten en het gebruik van agressieve vloeistoffen. Bij 7 procent vallen er zelfs klappen.

Actieformulier

Volgens ruim tweederde van de ondervraagden wordt er zelden of nooit gecontroleerd door parkeerwachters of politie. Ze hebben weinig waardering voor de manier waarop hun gemeente het parkeerprobleem aanpakt.

Volgens de ANWB is goed overleg tussen bewoners en gemeenten noodzakelijk. De bewoners klagen wel maar slagen er niet in om hun klachten op een gestructureerde en duidelijk manier bij de gemeente te krijgen. De ANWB heeft voor de bewoners die in actie willen komen voor een betere buurt een formulier ontwikkeld waarmee zij en de gemeente
direct aan de slag kunnen. Deze is te vinden op de site van de ANWB.
Categorie:
Tag(s):