dinsdag, 17. februari 2009 - 22:51

Particulier opdrachtgeverschap stimulans voor bouweconomie 'van onderop'

Almere

De gemeente Almere heeft de overheid verzocht de stimuleringsbijdrage voor particulier opdrachtgeverschap substantieel te verhogen. Juist nu - in een tijd van kredietcrisis en stagnatie van de (projectmatige) woningbouwproductie - is een dergelijk signaal op zijn plaats; particuliere opdrachtgevers worden in de meest directe zin gestimuleerd een eigen huis te bouwen.

“Daarmee bieden we mensen de mogelijkheid een eigen huis te realiseren, én stimuleren we de woningbouwproductie�, zegt wethouder Adri Duivesteijn. “Particulier opdrachtgeverschap leidt tot een bouweconomie ‘van onderop’: een veelvoud aan kleinschalige initiatieven.�

Waar de verkoop - en vervolgens ook de bouw - van projectmatig ontwikkelde woningen stagneert, blijken particuliere opdrachtgevers beter bestand tegen de gevolgen van de kredietcrisis.

Particulieren zijn niet afhankelijk van voorverkoop, en zullen de bouw van een eigen huis - ondanks financieel ‘zwaar weer’ - continueren. Duivesteijn: “Afgezien van een kleine dip in januari, is in Almere nog steeds veel belangstelling voor zelfbouw. Zo’n 600 huishoudens realiseren momenteel een eigen huis, en dit aantal groeit nog steeds.

Onlangs introduceerden wij het programma ‘IkbouwbetaalbaarinAlmere’ (IBBA), juist nú een bijzonder aantrekkelijk initiatief. Waar de lage inkomensgroepen elders deuren zien sluiten, bieden wij hen de kans een eigen woning te bouwen. Inmiddels zijn er 70 inschrijvingen voor de 64 kavels die nu beschikbaar zijn.�

Bouweconomie ‘van onderop’
Particulier opdrachtgeverschap stimuleert de totstandkoming van een wezenlijk andere bouweconomie. “In Almere zien we, letterlijk en figuurlijk, een bouweconomie ‘van onderop’ ontstaan. Deze bouweconomie is niet aanbodgecentreerd; de vraag staat centraal.

Het gaat om persoonlijke (woon)wensen�, aldus Duivesteijn. Particuliere opdrachtgevers maken in veel gevallen gebruik van het midden- en kleinbedrijf om vorm en inhoud te geven aan hun individuele behoeften. Kleinschalige bouwbedrijven, leveranciers, architecten en bouwbegeleiders nemen de werkzaamheden van grootschalige bouwbedrijven - bedrijven die overeenkomsten niet langer kunnen nakomen - over. Duivesteijn: “Afzonderlijk op kleine schaal, tezamen een substantiële orderportefeuille.�

Positief signaal
Tot op heden is onvoldoende aandacht voor ondersteuning van particulier opdrachtgeverschap. De lobby richt zich met name op de institutionele bouwwereld. De gemeente Almere vraagt de rijksoverheid om particulier opdrachtgeverschap in het debat te betrekken.

In een brief die vandaag is verzonden, vraagt de gemeente de premie voor zelfbouwers te verhogen, om zo een positief signaal richting ondernemende burgers af te geven: ‘Wij pleiten er dan ook voor om de stimuleringspremie op te trekken. Met deze verhoging worden particuliere opdrachtgevers in de meest directe zin gestimuleerd om juist in deze tijd over te gaan tot de bouw van een eigen woning. Een stap die niet alleen van belang is voor de burger die een eigen woning bouwt, maar ook bijdraagt aan een bouweconomie van onderop.’
Provincie:
Tag(s):