woensdag, 1. april 2009 - 22:54

Partij voor de Dieren stelt Kamervragen over verkrachtingswet Karzai

Marianne Thieme heeft Kamervragen gesteld aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking over de berichten dat president Karzai van Afghanistan een wet voorbereidt die verkrachting binnen het huwelijk niet langer strafbaar stelt.

Ook zou de wet de bewegingsvrijheid van vrouwen in Afghanistan ernstig beperken. Vrouwen zouden geen werk mogen zoeken, onderwijs mogen volgen of een dokter mogen bezoeken zonder toestemming van hun man.

De Afghaanse senator Humaira Namati noemt de wet slechter dan onder de Taliban gebruikelijk was.

Thieme wil van het kabinet weten of het op de hoogte was van de voorbereiding van deze wet voordat de Afghanistan conferentie in Den Haag werd georganiseerd en of de Nederlandse bewindslieden president Karzai daarop hebben aangesproken. Naar verluidt heeft Hillary Clinton dat wel gedaan.

Thieme: “Het is te gek dat wij steun geven aan de regering Karzai en een zogenaamde opbouwmissie organiseren in een land dat de rechten van vrouwen inperkt tot een niveau dat onder dat van het Talibanbewind zou liggen�

De Partij voor de Dieren wil van het kabinet weten welke consequenties verbonden worden aan de ‘opbouwmissie’ en de ontwikkelingssamenwerking met Afghanistan als president Karzai de wet inderdaad ondertekent.
Provincie:
Tag(s):