maandag, 2. maart 2009 - 9:42

Pas op de plaats bij branden in massaopslag

Regio

Uit een onderzoek bij bedrijven die grote hoeveelheden massa opslaan waarin broei kan ontstaan, blijkt dat de Groninger brandweerkorpsen beter een pas op de plaats kunnen doen bij het bestrijden van branden in deze bedrijven.

Bedrijven hebben meestal één of meerder loodsen waarin de massa ligt opgeslagen zonder dat er maatregelen zijn getroffen om branduitbreiding te voorkomen. Dit is niet aan de bedrijven te wijten, maar aan de regelgeving die voor zulke objecten niet toereikend is. Wanneer er een begin van brand ontstaat in de opslag zal deze, door het ontbreken van juiste compartimenteringen en warmte afvoer, razend snel om zich heen grijpen.

Branden in een opeen gestapelde massa is door de brandweer lastig te bestrijden. Hierdoor zal de brand langer woeden en zal door de hoge vuurbelasting de constructie van het gebouw bezwijken onder de hitte. Bij een binnenaanval door de brandweer kan dit catastrofale gevolgen hebben voor het ingezette personeel.

Het doel van het onderzoek was om de risico's van dit soort opslagen inzichtelijk te maken. In algemene zin kan worden gesteld dat voor elke inrichting verbeterpunten te benoemen zijn. De regionale brandweer zal zich in samenwerking met de lokale korpsen buigen over de vervolgstappen.
Provincie:
Tag(s):