vrijdag, 6. februari 2009 - 22:45

Paspoort mee naar ziekenhuis Assen

Assen

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen introduceert een nieuw ponskaartje voor patiënten. Dit heeft te maken met de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Uiterlijk 1 juni 2009 moeten alle ziekenhuizen het burgerservicenummer (BSN) van al hun patiënten vastleggen in de eigen administratie. Het WZA is alvast begonnen met de invoering ervan om tijdig gereed te zijn.

Geleidelijk voert het WZA een nieuw ponskaartje in waar het burgerservicenummer (BSN) op vermeld staat. Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer en wordt door alle overheidsorganisaties gebruikt. Het nieuwe ponskaartje is herkenbaar aan een blauwe horizontale rand aan de onderkant van het ponskaartje. Vanaf 1 juni 2009 krijgen alle patiënten die zich kunnen identificeren een nieuw ponskaartje met BSN.

De patiënt is verplicht om zich te kunnen identificeren (Identificatiewet 2006). Dat kan met een geldig paspoort, een Nederlands rijbewijs, een identiteitskaart of een vreemdelingendocument. Om de persoonsgegevens op een juiste wijze te laten vast te leggen in de administratie van het ziekenhuis moet de patiënt zich bij iedere afspraak in het WZA kunnen legitimeren. Neemt u daarom altijd een geldig identiteitsdocument mee.

Het nieuwe ponskaartje heeft alles te maken met de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Deze wet heeft gevolgen voor alle zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars in Nederland. Dus ook voor het WZA. Het WZA is verplicht om uiterlijk 1 juni 2009 het BSN en ID-nummer van alle actuele patiënten vast te leggen in de eigen administratie. Dit wordt gebruikt bij gegevensuitwisseling met andere zorgaanbieders en in de declaraties aan de zorgverzekeraars. Het doel van deze wet is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door betrouwbare gegevensuitwisseling. Wilt u meer weten over BSN in de zorg? Ga naar www.infoBSNzorg.nl.
Provincie:
Tag(s):