maandag, 6. april 2009 - 9:53

Pensioenfondsen en verzekeraars verliezen fors op hun aandelenbezit

Den Haag

Pensioenfondsen en verzekeraars hebben sinds het derde kwartaal van 2007 alleen negatieve koersrendementen behaald op hun aandelen. Dit komt door de kredietcrisis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Zwaarste klap in vierde kwartaal 2008

Pensioenfondsen behaalden in het eerste kwartaal van 2008 een koersrendement van –8 procent op hun aandelenbeleggingen. In het tweede en derde kwartaal was het verlies respectievelijk 1,9 en 6,2 procent. De zwaarste klap viel in het vierde kwartaal met een koersverlies van 17,0 procent.

Verzekeraars haalden in het eerste en tweede kwartaal koersverliezen van 5,1 en 5,9 procent. In de laatste twee kwartalen van 2008 nam het koersverlies op de aandelen toe en bedroeg respectievelijk 11,3 en 13,8 procent. Door een verschil in de samenstelling van hun aandelenportefeuille deden verzekeraars het in het eerste en vierde kwartaal beter met hun aandelenbeleggingen dan de pensioenfondsen. In het tweede en derde kwartaal presteerden de pensioenfondsen juist beter.

De MSCI-wereldindex die deze ontwikkeling weergeeft, nam in de eerste drie kwartalen af met respectievelijk 12,4, 1,8 en 11,8 procent. De MSCI-wereldindex is in het vierde kwartaal gedaald met 21,7 procent.

Pensioenfondsen meer aandelen dan verzekeraars

De beleggingsportefeuille van pensioenfondsen bestaat voor een groter deel uit aandelen dan die van de verzekeraars. Het is een van de redenen waarom pensioenfondsen de laatste maanden zwaarder leden onder de ontwikkelingen op de financiële markten dan verzekeraars. Aan het eind van het vierde kwartaal van 2008 hadden pensioenfondsen 47 procent van hun totale beleggingsportefeuille in aandelen belegd, verzekeraars maar 29 procent.

Ook meer buitenlandse aandelen

Pensioenfondsen bezitten bovendien veel meer buitenlandse aandelen. Ruim 84 procent van de aandelenportefeuille van de pensioenfondsen zit in het buitenland. Het aandelenpakket van verzekeraars bevat voor bijna 47 procent buitenlandse stukken. Daardoor lopen pensioenfondsen meer in de pas met de wereldwijde ontwikkeling van aandelen.
Categorie:
Tag(s):