donderdag, 28. mei 2009 - 8:41

Pensioenfondsen hoeven drie jaar niet te korten

Den Haag

Pensioenfondsen hoeven tot 1 april 2012 in beginsel de pensioenen niet te verlagen. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarmee de regels versoepeld voor de herstelplannen van de pensioenfondsen.

De versoepeling is afgesproken in het overleg met de sociale partners op 24 maart 2009. De minister heeft de regeling daarvoor gepubliceerd in de Staatscourant.

In februari gaf de minister de pensioenfondsen vijf jaar de tijd om hun reserves op peil te brengen. Veel fondsen kunnen door de uitzonderlijke economische omstandigheden momenteel namelijk niet voldoen aan de wettelijke buffer voor hun verplichtingen: zij hebben een dekkingsgraad van minder dan 105 procent.

Moeten ze daar binnen de wettelijke termijn van drie jaar naar terugkeren dan zou dat voor hen zware maatregelen vergen. Minister Donner wil dat voorkomen door de verlening van de termijn naar vijf jaar en het in beginsel niet korten van de pensioenuitkeringen tot 1 april 2012.

In juli 2010 bekijken de minister en De Nederlandsche Bank of het uitstel tot korten gezien de economische omstandigheden nog verantwoord is. Daarover overleggen de minister en De Nederlandsche Bank met de Stichting van de Arbeid en de pensioenfondsen.

In dat overleg zal betrokken worden de feitelijke dekkingsgraden per 30 juni 2010, de ontwikkelingen in de economie en op de financiële markten en de adviezen van de Commissie parameters pensioenfondsen en de verkenning naar de houdbaarheid van het pensioenstelstel.

De verwachting is dat de meerderheid van de pensioenfondsen binnen een termijn van vijf jaar weer voldoet aan de wettelijke minimumeisen. Fondsen moesten wel voor 1 april 2009 een realistisch herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank.

Het blijft ook na de versoepeling van de regels de verantwoordelijkheid van de pensioenfondsbesturen om te bepalen hoe ze hun reserves weer op peil brengen. De belangrijkste maatregelen voor een pensioenfonds om herstel te bereiken zijn een hogere pensioenpremie of niet doorvoeren van indexatie van de pensioenen met de loon- en prijsstijging. In het uiterste geval kan het pensioenfondsbestuur niet anders doen de pensioenuitkering verlagen.
Categorie:
Tag(s):