donderdag, 27. augustus 2009 - 9:40

Perceelverbod na burenruzie

Leersum

De voorzieningenrechter heeft een man uit Leersum verboden zich nog langer op het terrein van zijn buren te begeven. Overtreedt de man het verbod, dan moet hij een dwangsom van 10.000 euro betalen. De man en zijn buren leven al jarenlang in grote onmin met elkaar.

Het verbod betreft het gehele perceel van de buren, met uitzondering van een gedeelte waarop een recht van overpad voor de man rust. De buren moeten er op hun beurt voor zorgen dat de man onbelemmerd gebruik kan maken van zijn recht van overpad. Als dit gebod van de rechter niet wordt nagekomen, moeten de buren een dwangsom van 1.000 euro per overtreding betalen.

De man mag verder geen lampen meer richten op het terrein van zijn buren en ook geen honden op het terrein van de buren meer laten komen. De man had lampen op het terrein gezet om te voorkomen dat de camera’s die zijn buren hadden geplaatst goede opnames kunnen maken. De rechter heeft geen beslissing genomen over de vraag of de camera’s mogen blijven staan. De partijen zijn hierover met elkaar in gesprek gegaan.
Provincie:
Tag(s):