donderdag, 23. april 2009 - 10:39

Personeel zegt vertrouwen op in ZO Wonen bestuurder

Sittard

Het personeel van woningcorporatie ZO Wonen te Sittard zegt het vertrouwen op in haar voorzitter van de Raad van Bestuur Jos Herberigs.

Dit vanwege het voornemen van Herberigs om ruim 60 van de circa 165 personeelsleden te willen ontslaan, gebaseerd op cijfers, die noch door de Raad van Commissarissen(RvC) van ZO Wonen zijn goedgekeurd, noch aan toezichthoudende instanties zijn voorgelegd. Eerder al had de ondernemingsraad van ZO Wonen op 8 april jongstleden een negatief advies over het reorganisatieplan uitgebracht.

Inmiddels hebben al bijna 120 medewerkers de petitie tegen bestuurder Herberigs ondertekend. Het personeel stelt dat alleen al de huidige dreigende, intimiderende sfeer, waarvoor de bestuurder verantwoordelijk wordt gehouden, voldoende reden is het vertrouwen in Herberigs definitief op te zeggen. De petitie zal vandaag, 23 april, om 11.30 uur aan de voorzitter van de RVC, Jan Haazen, en aan Jos Herberigs worden overhandigd op het kantoor van ZO Wonen, Stadswegke 11, Sittard.
Provincie:
Tag(s):