woensdag, 8. juli 2009 - 16:01

Plasterk: misbruik studiebeurs aanpakken en beboeten

Den Haag

Misbruik van de studiebeurs is onacceptabel en moet worden aangepakt. Wie wordt gepakt, moet niet alleen terugbetalen, maar krijgt ook een boete. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap woensdag.

Het misbruik van de uitwonendenregeling is al langer bekend. In het OCW-jaarverslag over 2008, dat onlangs met de Tweede Kamer is besproken, werd dit ook gemeld.

De Informatie Beheer Groep controleert of de student op een ander adres dan de ouders staat ingeschreven, maar de enige manier om te controleren of die er feitelijk woont is door controle aan huis (‘tandenborstelcontrole’). Dat kan alleen de recherche doen; het Openbaar Ministerie moet daarvoor voor ieder individueel geval toestemming geven.

Minister Plasterk heeft in 2008 een breed onderzoek gestart naar alle mogelijke middelen om dit soort misbruik tegen te gaan, zodat hij passende maatregelen kan nemen. Later dit jaar zal hij daarover rapporteren aan de Tweede Kamer.

Vooruitlopend daarop kondigt hij nu aan dat als wordt vastgesteld dat studenten de uitwonendenregelingen misbruiken, ze niet alleen de teveel ontvangen beurs moeten terugbetalen, maar daarnaast een boete krijgen. Dit zal zo snel mogelijk in de wet worden vastgelegd.
Provincie:
Tag(s):