donderdag, 11. juni 2009 - 8:27

Politie bekijkt mogelijkheden voor blaastest alcohol jongeren

De Bilt

De Raad van Hoofdcommissarissen (RHC) van de Nederlandse politie heeft nog geen vastgesteld standpunt over het wel of niet invoeren van alcoholblaastesten voor jongeren. Wel bekijkt de politie de verschillende mogelijkheden, omdat extreem alcoholgebruik onder jongeren moeilijk is vast te stellen en wel overlast en gezondheidsschade veroorzaakt.

Onder de huidige wetgeving zijn verplichte blaastesten door de politie alleen toegestaan bij verkeerscontroles. Daarnaast is openbare dronkenschap strafbaar, maar dit kan wettelijk niet verplicht gecontroleerd worden met een blaastest. Jongeren vertonen na alcoholgebruik in de praktijk niet altijd de verschijnselen van openbare dronkenschap die volwassenen wel vertonen.
Vrijwillige blaastesten zijn uiteraard mogelijk, ook door organisatoren van feesten bij de ingang of door eigenaren van uitgaansgelegenheden.

De Raad van Hoofdcommissarissen volgt met belangstelling een proef met vrijwillige blaastesten onder jongeren. Bij de evaluatie van die proef zal gekeken worden naar hoe vrijwillig de jongeren meewerken, naar de consequenties voor de bedrijfsvoering van de politie en naar de verdere stappen in de strafrechtelijke keten.
Provincie:
Tag(s):