woensdag, 11. maart 2009 - 19:24

Politie controleert 600 werknemers bij bedrijf

Beringe

De Vreemdelingenpolitie heeft woensdag onder 600 personen een controle gehouden op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen bij een bedrijf aan het Zwenkgras in Beringe. De controle is uitgevoerd in samenwerking met de Arbeidsinspectie, de Koninklijke Marechaussee, de parketpolitie en de politie Brabant Zuid-Oost.

Tijdens de controle, die werd aangevraagd door het bedrijf zelf, werd van ongeveer 600 medewerkers van dat bedrijf aan de hand van identiteitsdocumenten de identiteit vastgesteld. Vier personeelsleden konden zich niet identificeren en krijgen een proces-verbaal. Zij werden in de gelegenheid gesteld door het thuisfront een identiteitsdocument te laten bezorgen. Een persoon werd werkend aangetroffen, terwijl vermoedelijk geen tewerkstellingsvergunning is afgegeven. De Arbeidsinspectie stelt in deze zaak nog een nader onderzoek in.

De politie heeft de controle uitgevoerd om ervaring op te doen in het houden van controles in een zeer grote bedrijven, maar ook omdat zij het belangrijk vindt verbinding te maken met het bedrijfsleven.
Provincie:
Tag(s):