donderdag, 22. januari 2009 - 22:40

Politie controleert op parkeergedrag bij school

Leiderdorp

Het politieteam Leiderdorp gaat de komende periode controleren op het parkeergedrag van ouders die hun kind naar basisschool De Elckerlyc brengen. Sommige ouders parkeren langs de gele strepen, buiten de parkeervakken op woonerven of parkeren dubbel. Foutparkeren zorgt voor onveilige verkeerssituaties voor leerlingen en anderen.

Na klachten van omwonenden hebben agenten en zes leerlingen op woensdag 21 januari tussen 08.00 en 09.00 uur ouders aangesproken op hun parkeergedrag. De kinderen gaven groene kaarten af voor juist parkeren en rood voor foutparkeren. 32 ouders ontvingen de groene kaart en 27 de rode kaart. De actie werd in overleg met de gemeente en de schoolleiding gedaan.

Naast deze actie heeft de gemeente de doorlopende gele streep opnieuw aangebracht. De school heeft ouders aangeschreven over de parkeerproblemen en opnieuw gewezen op de voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving.

De politie gaat strenger controleren en bij foutparkeren bekeuringen uitschrijven. Een boete bedraagt 60 euro. Voorkom repressief optreden door de politie en parkeer alleen op die plaatsen waar het is toegestaan. U draagt hiermee bij aan een stuk veiligheid en u voorkomt veel ergernis.
Provincie:
Tag(s):