donderdag, 26. maart 2009 - 22:55

Politie doen te weinig aan positie van vrouwen en allochtonen

Den Haag

Hoewel de aandacht voor meer vrouwen en allochtonen bij de politie sterk is toegenomen, doen veel politiekorpsen er in de praktijk nog te weinig aan. Het aantal vrouwen op hogere niveaus in de korpsen is nog niet op orde, en het aantal allochtonen op hogere niveaus is minimaal. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV), dat minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) naar de Tweede Kamer stuurt.

De korpsen gebruiken maar een derde van de maatregelen die zij zelf hadden bedacht en afgesproken, onder meer gericht op het vergroten van het aantal vrouwen en allochtonen. Als er niets verandert, zullen de doelstellingen over vrouwen en allochtonen bij de politie in 2011 niet gehaald worden. Forse, extra inspanningen zijn nodig.

Ter Horst is zeer ontevreden met de tot nu toe bereikte resultaten en verwacht van de politiekorpsen dat zij de afgesproken doelstellingen halen. In een overleg onlangs met voorzitter Van Aartsen van het Korpsbeheerdersberaad zijn de doelstellingen over het aantal vrouwen en allochtonen bij de politie bevestigd en zijn de afspraken om het doel te bereiken aangescherpt. Ter Horst zal haar precieze reactie op het inspectierapport binnenkort naar de Tweede Kamer sturen.
Provincie:
Tag(s):