dinsdag, 30. juni 2009 - 9:18

Politie en Justitie reageren op beschuldigingen paragnosten

Almere

Politie Flevoland en het Openbaar Ministerie Zwolle-Lelystad hebben in een gezamenlijke reactie de beschuldigingen van "Sapaho", de Samenwerkende Paragnosten Holland, dat zij het onderzoek naar de dood van Cassandra van Schaik hebben stopgezet weerlegd.

Hieronder het officiële persbericht van Politie en Justitie ;

Via de media is door Sapaho meerdere malen berichtgeving geweest over de zaak Cassandra van Schaik. Door onjuiste en suggestieve berichtgeving van Sapaho dreigt er een beeld te ontstaan dat politie Flevoland en het Openbaar Ministerie parket Zwolle-Lelystad, geen interesse hebben bij het oplossen van de tragische dood van Cassandra van Schaik.

Politie Flevoland en het Openbaar Ministerie hebben vanaf het begin van de zaak Cassandra alles, maar dan ook echt alles, in het werk gesteld om de doodsoorzaak en de omstandigheden van haar overlijden te verklaren. Het onderzoek telt inmiddels meer dan duizenden uren recherchewerk, technisch- en forensisch onderzoek, buurt- en passantenresearch en ook de hulp van het publiek werd via Avro’s Opsporing Verzocht, Bureau Flevoland (regionaal opsporingsprogramma Omroep Flevoland) het Zesde Zintuig en zelfs Peter R. de Vries ingeroepen. Ondanks al deze inspanningen heeft dit niet geleid tot een concrete aanhouding(en) en vervolging(en) in deze geruchtmakende zaak.

Inmiddels heeft de onjuiste informatieverspreiding van Sapaho al geleid tot een vernieling en een mishandeling van een door Sapaho vermeende verdachte. Deze Almeerder werd enige tijd geleden door enkele personen uit de kennisen-of vriendenkring van Cassandra aangevallen en een auto vernield. Dit soort incidenten doen het nog steeds lopende onderzoek geen goed en roept verregaande irritatie, afschuw en emoties op bij de directe familieleden van Cassandra. De familie heeft via de familierechercheur aangeven zich vast te houden aan het politieonderzoek en veroordeelt de door Sapaho ingezette tendentieuze berichtgeving.

Ondanks dat de tactisch coördinator van het onderzoeksteam Cassandra meerdere malen contact heeft gehad met een vertegenwoordiger van Sapaho, weigert deze persoon om via de wettelijke mogelijkheden een verklaring af te leggen. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan in de zaak Cassandra en, in tegenstelling tot andere berichtgeving, is het dossier Cassandra van Schaik niet “op de plank gezet”.
Provincie:
Tag(s):