woensdag, 1. april 2009 - 22:18

Politie gaat met hennepgeur de wijk in

Blerick

De politie van de basiseenheid Blerick is 1 april gestart met een actie om illegale hennepkwekerijen tegen te gaan. Met een ludieke actie wil zij meer aandacht voor het gevaar dat illegale hennepkwekerijen in woonwijken kan opleveren. Zij wil wijkbewoners aansporen om samen met de politie de strijd tegen illegale hennepkwekers aan te gaan.

Agenten van de basiseenheid Blerick zijn woensdag de wijk ingegaan om wijkbewoners de specifieke hennepgeur te laten ruiken. Zij deelden kaartjes met hennepgeur uit met daarop de slogan: 'De beste sniffer is je eigen snufferd'. Op de achterkant van de kaartjes staat vermeld dat wietkwekerijen niet alleen overlast en stank geven, maar ook levensgevaarlijk zijn. Lekkages, oververhitting of kortsluiting kunnen leiden tot brand of ontploffing. Wijkbewoners die hennep in hun buurt herkennen wordt gevraagd met de politie te bellen via 0900-8844.

De tekst:'De beste sniffer is je eigen snufferd' slaat op een artikel in de Blerickse krant van woensdag 1 april. Hierin staat dat de politie een zogenaamde 'snifferbus' krijgt. Deze bus zou apparatuur bevatten die illegale hennepkwekerijen kan opsporen door de hennepgeur te detecteren. De snifferbus bestaat niet, wel heeft elke wijkbewoner zijn eigen snufferd. En daar wil de politie graag gebruik van maken. Samen met de buurtbewoners de hennep weren uit de wijk!
Provincie:
Tag(s):