maandag, 19. oktober 2009 - 16:03

Politie heeft nieuwe aanknopingspunten in verdwijning Willeke Dost

Assen

Politie Drenthe start een nader opsporingsonderzoek in de zaak van de verdwenen Willeke Dost. Vanaf begin mei 2009 is de beschikbare informatie door de politie geïnventariseerd, geordend, beoordeeld en gedigitaliseerd. Dit heeft voldoende aanknopingspunten opgeleverd voor een nieuw onderzoek. Het onderzoeksteam bestaat uit tien personen.

Willeke verdween in januari 1992. Op dat moment was zij 15 jaar oud. Sinds haar verdwijning is er niets meer van haar vernomen. Eerdere onderzoeken van de politie hebben niet tot opheldering geleid.
Provincie:
Tag(s):