maandag, 7. december 2009 - 12:31

Politie houdt mensen aan in illegale handel in afvalstoffen

Rotterdam

In november heeft de politie van Rotterdam-Rijnmond vier verdachten aangehouden voor de illegale handel en export van metaalafvalstoffen naar China.

Containers vol giftige afvalstoffen, zoals metalen, ongereinigde CFK en elektronica, werden geëxporteerd naar China.

Onderzoek

In de zomer en het najaar van 2009 heeft het Milieuteam van de afdeling Opsporing van de Zeehavenpolitie zich bezig gehouden met een onderzoek naar de illegale handel en export van metaalafvalstoffen naar China. Vanuit de haven van Rotterdam werden metaalafvallen gesorteerd en gemengd met afvalstoffen die voor China als verboden gelden. Dit afval werd in containers geladen en voorzien van valselijk opgemaakte documenten en vervolgens getransporteerd naar de betreffende terminals in Rotterdam. Daar vandaan werden de afvalstoffen geëxporteerd naar China. Op het terrein van het verdachte bedrijf op de Zuidelijke Maasoever werden ook metalen verwerkt in strijd met de milieuvergunningen.

Aanleiding

Tijdens toezichthoudende controles door de DCMR Milieudienst Rijnmond en het ministerie van VROM werd een aantal overtredingen geconstateerd, zoals het zonder vergunning accepteren en verwerken van verschillende afvalstoffen waaronder wasmachines en koelkasten. Daarop werd in opdracht van de Officier van Justitie een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar het mogelijk strafbaar handelen ten aanzien van de acceptatie, inzameling en verwerking c.q. uitvoer van afvalstoffen.

200 ton illegaal afval

Tijdens dit onderzoek bleek dat er verboden handelingen waren verricht bij de overbrenging van verschillende afvalstoffen naar China. In de periode van juli en augustus 2009 zouden meerdere 20ft zeecontainers beladen met ongeveer 200 ton metaalhoudend afval overgebracht worden vanuit Rotterdam naar een eindbestemming in China. De overbrenging van deze containers ging zonder de wettelijk verplichte documentatie of met documentatie die vervalst bleek te zijn.

De inhoud van de containers bleek, na een fysieke controle, te zijn vervuild met voor China verboden materialen, zoals ongereinigde CFK (chloorfluorkoolwaterstoffen, deze tasten de ozonlaag aan) houdende compressorpotten, batterijen en elektronica-afval zoals printplaten en
veegvuil. Hierdoor werd in strijd gehandeld met de internationale wetgeving, met de Chinese Inspectie Standaard en ook met het koopcontract, waarin staat vermeld dat deze verboden afvalstoffen niet in de lading aanwezig mogen zijn. In samenwerking met de douane werden de containers geblokkeerd zodat deze niet konden worden verscheept.

Chinese licentie

De hoofdverdachte maakte gebruik van een Chinese medewerker die een licentie had om metaalafvallen naar China te exporteren. De verdachte had opdracht gegeven om documenten behorend bij de afvalstromen te vervalsen en valselijk op te maken om achteraf toch aan de wettelijke normen te kunnen voldoen. Door deze werkwijze konden afvalstoffen worden onttrokken aan het toezicht door de overheid en kon verwerking in China plaatsvinden zonder dat daarbij gelet zou worden op de milieuhygiënische aspecten.

Directeur aangehouden

De betreffende verantwoordelijke directeur is als verdachte feitelijk leidinggevende aangemerkt omdat hij beschikkingsmacht had. Hij had ook nagelaten om toezicht of controle uit te oefenen op de gepleegde strafbare handelingen binnen zijn ondernemingen. Hij was op de hoogte van de al dan niet opzettelijk gepleegde feiten.

Aanhouding buiten heterdaad

Vier verdachten zijn buiten heterdaad aangehouden, 2 daarvan in verzekering gesteld, voorgeleid voor de rechter commissaris en voor een termijn van 14 dagen in bewaring gesteld. De rechter heeft na die periode op persoonlijke gronden de voorlopige hechtenis onder voorwaarden geschorst. De verdachten zullen zich voor de meervoudige strafkamer moeten verantwoorden op dagvaarding van het functioneel parket.
Provincie:
Tag(s):