woensdag, 15. juli 2009 - 10:13

Politie houdt motorrijders in Limburgse heuvels in de gaten

Maastricht

De politie Limburg Zuid heeft ook dit jaar de talrijke motorrijders en toerfietsers die het heuvelland bezoeken in beeld. Samen met de Duitse collega's controleren de politiemensen een flink aantal weekenden de snelheid, het geluid en het rijgedrag van motorrijders op de Zuid Limburgse wegen. Ook de gemeenten in het Heuvelland hebben aandacht voor het probleem van overlast voor de bewoners, zo meldt de politie Limburg Zuid.

Grote groepen motorrijders en toerfietsers bezorgen de bewoners, maar ook de andere bezoekers van het Limburgse heuvelland, op zomerse dagen vaak veel overlast. De snelheid waarmee gereden wordt, de grootte van de groep en het geluid van de motoren intimideren het overige wegverkeer. 
De politie gaat de verkeersonveilige situaties die hierdoor op de wegen in het Mergelland ontstaan, aanpakken. Dit gebeurt met een gericht project, door op gezette tijden in het weekend gezamenlijke repressieve controles uit te voeren. Medewerkers van de basiseenheid Mergelland, het Verkeershandhavingsteam, het Korps Landelijke Politiediensten en Duitse collega's uit Aken worden ingezet.

De samenwerkende gemeenten binnen het Verkeers Veiligheids Project Heuvelland (VVPH) hebben ook aandacht voor de overlast. Om de ernst, aard en omvang van de problemen rondom motorrijders in kaart te brengen is het VVPH een verkenningsfase gestart. Hiervoor is een digitaal meldpunt ingericht, waar bewoners terecht kunnen met klachten die betrekking hebben op snelheid, stank, geluidsoverlast, trillingshinder, parkeeroverlast, afval, gedrag en overige zaken.
Provincie:
Tag(s):