vrijdag, 20. februari 2009 - 11:14

Politie, OM en verzekeraars intensiveren strijd tegen 'brandfraude'

Den Haag

Het Verbond van Verzekeraars gaat samen met de beide Limburgse politiekorpsen en met instemming van het Openbaar Ministerie in Maastricht en Roermond de strijd tegen verzekeringsfraude intensiveren.

De samenwerking zal zich richten op informatie-uitwisseling over de oorzaken van brand(stichting)en. Het gaat om een proef van twee jaar. De samenwerking is per 2 februari 2009 ingegaan en is vastgelegd in een convenant.

Het convenant is onderdeel van het Actieplan Veilig Ondernemen van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). De overeenkomst vormt de basis voor een krachtige impuls aan de publiek-private bestrijding van de financieel-economische criminaliteit in ons land. Om de samenwerking straks zo slagvaardig mogelijk te laten zijn, wordt met ingang van heden - eerst in Limburg kleinschalig - ervaring opgedaan met het in de praktijk delen van informatie, voordat alle andere politiekorpsen en parketten in Nederland daartoe overgaan.

De proef is mogelijk dankzij de nieuwe Wet op de politiegegevens, die vorig jaar in werking is getreden. De wet verruimt de mogelijkheden voor de politie om informatie te delen met derden aanzienlijk, terwijl de bescherming van persoonsgegevens daarbij blijft gewaarborgd. Zo hebben de convenantpartners, omdat mogelijk gevoelige informatie wordt uitgewisseld, o.a. het College Bescherming Persoonsgegevens over de overeenkomst en de proef geïnformeerd. Bij de uitwisseling van gegevens gaat het onder meer om de bevindingen rond bijvoorbeeld de oorzaak van een brand van de technische recherche, de brandweer, het Nederlands Forensisch instituut en de schade-experts die verzekeraars inschakelen.

Door hun preventie-, opsporings- en vervolgingsbeleid nadrukkelijker op elkaar af te stemmen willen verzekeraars, politie en Justitie paal en perk stellen aan deze vorm van financieel-economische criminaliteit. Behalve dat het opzettelijk in brand steken van eigen voertuigen, woningen en bedrijfspanden groot gevaar oplevert voor mens en goed, zijn er ook hoge maatschappelijke kosten mee gemoeid. Het gaat om honderden miljoenen euro’s per jaar.
Provincie:
Tag(s):