woensdag, 14. januari 2009 - 19:23

Politie richt zich in 2009 op aanpak en bestrijding van geweld

Lelystad

Het jaar 2008 gaat de boeken in als het jaar dat de veelvoorkomende criminaliteit een duidelijke daling inzette en dat de kans om slachtoffer te worden van criminaliteit in Flevoland verminderde. Maar 2008 telt ook een zorgelijke toename van het aantal geweldsincidenten. Daarom focust Politie Flevoland zich voor 2009 vooral op de aanpak en opsporing van daders van geweldsincidenten.

Dit is de kern van de nieuwsjaarstoespraak die Bert Wijbenga, korpschef van Politie Flevoland, donderdag 15 januari zal houden.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal inbraken en diefstallen (met uitzondering van brom- en snorfietsen), vernielingen en straatroven is afgenomen, maar dat het aantal overvallen met bijna 60% is toegenomen. Ook het aantal mishandelingen en bedreigingen nam toe evenals huiselijk geweld.

Vernielingen
In 2007 werd duidelijk dat de vernielzucht in Flevoland flink was toegenomen. Door mensen meer bewust te maken van de schade en de overlast, de verhoging van de pakkans en het lik-op-stuk-beleid is er in 2008 minder vernield. Ouders, scholen, bestuur en politiek hebben actief bijgedragen om de nodeloze vernielzucht in Flevoland te verminderen. De lichte daling van 5,4 % is een goede start maar zeker nog niet het gewenste eindresultaat.

Minder straatroven door dadergerichte aanpak
Het aantal straatroven nam met maar liefst 20 % af. Mede door de dadergerichte aanpak en het monitoren van eerder opgepakte verdachten kreeg de politie meer zicht op het gedrag van de straatrovers en werden potentials uit de anonimiteit gehaald.

Overvallen: hot issue!!
Het aantal overvallen steeg flink. Kijkend naar de landelijke ontwikkelingen verschilt Flevoland niet veel van de grootstedelijke problematiek waar het aantal overvallen eveneens is toegenomen.

De overvallen-teams zijn uitgebreid met extra rechercheurs en deze aanpak zal voorlopig nog zo blijven. Mede door het overvaloffensief dat in november 2008 van start ging, daalde het aantal overvallen drastisch. Intensieve samenwerking tussen politie, gemeenten, ondernemers en de burgerij is essentieel om integraal een effectieve vuist te maken tegen deze vorm van criminaliteit.

Korpschef Wijbenga laat weten geweld onacceptabel te vinden. Het ontwricht het veiligheidsgevoel en kan mensen voor het leven beschadigen. Daarom vindt hij het van groot belang dat de aanpak en bestrijding van geweld op het netvlies van iedereen komt.

Flevolanders zullen dan ook steeds meer betrokken worden bij de aanpak van criminaliteit. Inmiddels hebben zich bijna 7500 mensen aangemeld voor sms-Alert, wat in 15 concrete gevallen al een tastbaar resultaat opleverde. De hulp van het publiek is voor ons van essentieel belang, zo laat de korpschef weten.
Provincie:
Tag(s):