dinsdag, 28. april 2009 - 17:13

'Politieke partijen moeten zichzelf opnieuw uitvinden'

Den Haag

Politieke partijen moeten zich veel nadrukkelijker programmatisch profileren. Partijen in en rond het midden zijn de afgelopen decennia teveel op elkaar gaan lijken. Dat zijn de bevindingen van de Raad voor het openbaar bestuur.

Volgens de raad moeten partijen ook nieuwe verbindingen met de samenleving aangaan. Niet alleen leden, maar ook donateurs moeten de mogelijkheid krijgen invloed uit te oefenen op programma, kandidatenlijsten en de keuze van een partijleider. (Geregistreerde) donateurs moeten gaan meetellen voor de overheidssubsidie die partijen krijgen.

Ook ‘bewegingen’ die geen leden kennen, moeten op basis van het aantal donateurs dat zij hebben in aanmerking komen voor overheidssubsidie. Daarnaast moeten partijen ongelimiteerd giften kunnen ontvangen, op voorwaarde dat de giften worden geregistreerd en openbaar gemaakt.

Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen uit het advies ‘Democratie vereist partijdigheid. Politieke partijen en formaties in beweging.’ dat de Raad voor het openbaar bestuur heeft overhandigd aan minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Provincie:
Tag(s):