dinsdag, 17. november 2009 - 17:06

Politiemedewerkers voorgedragen voor ontslag

Tilburg

Op maandag 16 november 2009 heeft de korpsleiding van de politie Midden en West Brabant twee politiemedewerkers voorgedragen voor ontslag.

Twee andere medewerkers kregen een disciplinaire maatregel opgelegd. De vier waren in de nacht van 25 september 2009, in hun vrije tijd, gaan stappen in Breda. Daar raakten zij betrokken bij een geweldsincident met burgers.

In opdracht van de korpsleiding en het Openbaar Ministerie werd een disciplinair en strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Uit camerabeelden en verklaringen van getuigen bleek dat de vier zich schuldig hadden gemaakt aan geweld en overmatig alcoholgebruik. Ook brachten zij dienstdoende politieagenten in diskrediet.

Voor de korpsleiding is er aanleiding om twee medewerkers (45 en 33 jaar) voor te dragen voor strafontslag. Hen wordt zeer ernstig plichtsverzuim verweten. Bij de andere twee (21 en 20 jaar) is sprake van plichtsverzuim. Zij krijgen een berisping en hun bevordering wordt met een jaar uitgesteld. Het Openbaar Ministerie besloot niet tot verdere strafvervolging van de vier medewerkers over te gaan omdat de identiteit van de betrokken slachtoffers niet bekend is geworden. Er waren om die reden ook geen aangiftes.

Dick Schouten, plaatsvervangend korpschef, hierover: "In deze zaak is sprake van onaanvaardbaar gedrag. Integriteit staat bij de politie hoog in het vaandel. Het is een grondhouding. Als politiemens neem je in de maatschappij een bijzondere positie in, niet alleen in diensttijd, ook privé. Wij nemen integriteitschendingen hoog op en schromen niet om passende maatregelen te nemen."
Provincie:
Tag(s):