donderdag, 19. november 2009 - 11:23

Politiesamenwerking tussen Nederland en China versterkt

Den Haag

Nederland en China gaan de politiesamenwerking versterken. ‘Minister Ter Horst en haar Chinese collega Meng Jianzhu hebben daartoe donderdag 19 november in Peking een samenwerkingsovereenkomst ondertekend’, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag.

Deze overeenkomst richt zich vooral op het voorkomen en bestrijden van bepaalde vormen van criminaliteit en bevat afspraken over het uitwisselen van algemene informatie, expertise en kennis. Steeds meer vormen van criminaliteit hebben een internationaal karakter. In de afspraken met China wordt een aantal terreinen expliciet genoemd: illegale handel in verdovende middelen, financiële en economische misdrijven (zoals witwassen, vervalsing valuta), illegale handel in vuurwapens en radioactief materiaal, mensensmokkel en mensenhandel, vervalsing van paspoorten en computercriminaliteit.

Het MoU is gericht op niet-operationele samenwerking. Zo is het voor de Nederlandse politie in het kader van onderzoek belangrijk dat men meer weet van Chinese culturele normen en waarden. Ook meer kennis van Chinese criminele samenwerkingsverbanden is van belang voor de opsporing. Verder gaat het bij het uitwisselen van informatie onder meer om wetgeving, training en opleiding en technische kennis. In China is op dat laatste punt veel geïnvesteerd bij de voorbereiding van de Olympische spelen.

De ondertekening van de overeenkomst vond plaats tijdens een meerdaags werkbezoek van minister Ter Horst aan China. Behalve Peking, waar zij haar Chinese collega ontmoet, bezoekt de minister ook Shanghai. Belangrijkste thema daar zijn de Chinese expertise op het gebied van rampenbestrijding en de inzet van vrijwilligers daarbij.
Provincie:
Tag(s):