woensdag, 24. juni 2009 - 8:07

Praktijklokalen scholen vaak onveilig

Den Haag

In de praktijklokalen van negen van de tien scholen wordt onveilig gewerkt met machines en gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit controles van de Arbeidsinspectie in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Vooral in de praktijklokalen metaalbewerking, houtbewerking en voertuigentechniek werken leerlingen en docenten vaak onveilig met machines. Regelmatig trof de Arbeidsinspectie bijvoorbeeld boor-, slijp- en zaagmachines die niet waren afgeschermd. Sommige machines bleken door de leveranciers zo te zijn geleverd. In één geval heeft een leerling een deel van zijn vingers verloren doordat zij onder een onbeveiligde boormachine kwamen.

In natuur- en scheikundelokalen en laboratoria kwamen overtredingen voor met gevaarlijke chemicaliën. Hier ontbrak bijvoorbeeld een lekbak of waren de stoffen niet juist opgeslagen. Bij onjuiste opslag kunnen verschillende stoffen samen leiden tot bijvoorbeeld brand. Ook houtstof, dat vrijkomt bij houtbewerking, is een gevaarlijke stof. De Arbeidsinspectie constateert dat veel scholen niet bekend zijn met het explosiegevaar bij de afzuiging van houtstof. Dit kan met zuurstof een explosief mengsel vormen.

De Arbeidsinspectie vindt het extra belangrijk dat deze risico’s worden aangepakt omdat het gaat om leerlingen op een leeftijd waar ongelukken door onervarenheid of onoplettendheid op de loer liggen. Leerlingen zijn bovendien de toekomstige werknemers. Het is daarom van belang dat veilig en gezond werken in de opleiding goed wordt aangeleerd.

In het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn werkgevers en werknemers bezig afspraken te maken over veilig en gezond werken. Zij zullen deze waar nodig aanvullen met maatregelen om veilig te werken met machines en gevaarlijke stoffen. Ook worden de resultaten van de inspecties besproken in de bijeenkomsten die de sectororganisaties in 2009 houden.
Provincie:
Tag(s):