donderdag, 9. juli 2009 - 13:22

Praktijkproef reductie fijnstof in Thomassentunnel

Donderdag 9 juli heeft het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit samen met BAM en TU Delft de starthandeling verricht voor een praktijkproef waarbij het effect van een elektrostatisch veld op de luchtkwaliteit in de Thomassentunnel (A15) wordt bepaald.

Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit zoekt in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM naar maatregelen die de luchtkwaliteit langs snelwegen (lokaal) verbeteren. Rijkswaterstaat voert het programma uit.

Het aanbrengen van een elektrostatisch veld, ook wel Elektrostatisch Concept genoemd, is een uitvinding van de TU Delft. BAM en TU Delft werken samen aan de praktische toepassing van deze innovatieve techniek.

De praktijkproef in de Thomassentunnel vindt plaats in de periode tot en met de eerste week van september 2009. De resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting in november 2009 bekend.
Provincie:
Tag(s):