woensdag, 2. september 2009 - 17:16

Precariobelasting wordt gecompenseert door gemeente Delfzijl

Delfzijl

De gemeente compenseert de precariobelasting met een korting op de Aanslag Gemeentelijke Belastingen. De precariobelasting is doorberekend aan het Waterbedrijf Groningen als gevolg van de Verordening Precariobelasting.

Deze verordening werd door de gemeenteraad aangenomen in maart 2008. Op dat moment is meteen afgesproken dat de gemeente burgers en bedrijven compenseert, mocht het Waterbedrijf op basis van haar tarievenregeling de kosten doorberekenen.

Inmiddels heeft het Waterbedrijf Groningen de precariobelastingen over de jaren 2008 en 2009 doorberekend. Hierbij zijn zowel de kosten als de BTW in rekening gebracht. Voor 2008 gaat het om een bedrag van 21,45 euro en voor 2009 om 25,05 euro. Het totaalbedrag van 46,50 wordt op de Aanslag gemeentelijke Belastingen in mindering gebracht onder het kopje: ‘Restitutie precario 2008 en 2009’.

Delfzijl heeft de Verordening Precariobelasting vastgesteld om extra inkomsten te genereren. Bij het vaststellen van de verordening was bekend dat het Waterbedrijf Groningen de kosten aan zijn klanten zou doorberekenen. Toch levert de Verordening Precariobelasting de gemeente ruim 400.000 euro op.
Provincie:
Tag(s):