dinsdag, 10. februari 2009 - 15:21

Prestatieovereenkomst Dienst Landelijk Gebied en provincie Groningen

Het college van GS heeft een prestatieovereenkomst met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) voor 2009 gesloten. In deze prestatieovereenkomst staat welke prestaties DLG gaat leveren in het kader van het Programma Landelijk Gebied (PLG) en welke projecten DLG gaat uitvoeren die gesubsidieerd worden met geld afkomstig uit PLG.

Dit zijn prestaties en projecten op het gebied van onder meer natuur, zoals de realisatie van de Ecologisch Hoofdstructuur (EHS), landbouw zoals kavelruil en landinrichting, maar ook verbeteren van recreatieve fiets- en wandelinfrastructuur. Voor de prestaties is een budget beschikbaar van ruim 14 miljoen euro. Daarnaast wordt er 35.000 uur menskracht van DLG ingehuurd voor uitvoerende werkzaamheden.

Bij de prestaties voor natuur wordt uitgegaan van 180 hectare verwerving en meer dan 1000 hectare ingerichte natuurgebieden. Zo wordt er in 2009 verder gewerkt aan de inrichting van de EHS in Westerwolde. De prestatie die DLG in 2009 hiervoor moet leveren, is 500 hectare ingerichte EHS.
In 2009 wordt een aantal landinrichtingsprojecten afgerond, ondermeer in het Oldambt, Oude Veenkoloniën en Westerwolde. Hiermee vindt een grootschalige structuurverbetering voor de landbouw zijn afronding.
Provincie:
Tag(s):