dinsdag, 27. januari 2009 - 21:47

Principebesluit over uitbreiding zwembad

Barendrecht

Maandagavond is in de raadsvergadering het principebesluit over uitbreiding van het Inge de Bruijn Sportfondsenbad gevallen. Het zwembad wordt definitief uitgebreid met een bad van tenminste 25 x 12,5 meter. Dit is vastgelegd in een amendement die werd ingediend door de coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA. In het amendement staat onder meer dat er nader onderzoek moet worden uitgevoerd naar de precieze maat van het bad en naar een mogelijkheid tot ‘creatieve’ of ‘slimme’ financiering.

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota wordt definitief beslist over het formaat bad waarmee het Inge de Bruijn Sportfondsenbad wordt uitgebreid. D66, Groen Links en SGP/CU stemden tegen uitbreiding. De voornaamste reden was dat ze vonden dat de uitbreiding ten koste zou gaan van de uitvoering van andere gemeentelijke ambities.

Het besluit over het uitvoeren van een bestuurskrachtmeting is door de raad aangehouden. VVD en CDA stemden voor, D66, PvdA, Groen Links en SGP/CU stemden tegen. Vanwege ziekte van een van de raadsleden staakten de stemmen.

Het voorstel was om de gemeente Barendrecht samen met Albrandswaard, Ridderkerk, Capelle aan den Ijssel en Krimpen aan den Ijssel deel te laten nemen aan een bestuurskrachtmeting. Het doel van een bestuurskrachtmeting is te kijken of de gemeente goed bezig is en waar verbeterpunten liggen. Onderzocht hierbij wordt de samenwerking van het bestuur in de samenleving en de regio en het samenspel met de ambtelijke organisatie. De gemeenteraden van Krimpen aan den Ijssel, Capelle aan den Ijssel en Albrandswaard hebben inmiddels positief over deelname gestemd. In Ridderkerk beslist de raad hierover op 29 januari.
Provincie:
Tag(s):