zaterdag, 10. januari 2009 - 18:54

Prinses Laurentien opent het Louis Braillejaar 2009

Utrecht

Prinses Laurentien heeft zaterdagmiddag in de Jaarbeurs in Utrecht het Louis Braillejaar 2009 geopend.

Het Louis Braillejaar 2009, waarmee het tweehonderdste geboortejaar van Louis Braille wordt herdacht, heeft tot doel de maatschappelijke integratie en participatie van blinden en slechtzienden nadrukkelijk op de publieke en politieke agenda te plaatsen.

Het Louis Braillejaar wordt georganiseerd door NLBB Vereniging van Leesgehandicapten, Viziris en de Stichting Oogfonds Nederland. Tijdens het openingsprogramma krijgt de Prinses het eerste exemplaar overhandigd van het jeugdboek Brief in geheimschrift. Dit boek over braille en leeshandicaps is speciaal geschreven in het kader van het Louis Braillejaar 2009 en wordt aan alle basisscholen inclusief het speciaal onderwijs ter beschikking gesteld.

Daarnaast nam de Prinses het eerste exemplaar van de speciaal uitgegeven braillepostzegel van TNT Post in ontvangst. Dit is de eerste braillepostzegel in Nederland. De Prinses is beschermvrouwe van NLBB Vereniging van Leesgehandicapten.
Provincie:
Tag(s):