maandag, 5. oktober 2009 - 18:49

Problematische schulden bij 1 op de 10 huishoudens

Den Haag

Bijna 1 op de 10 huishoudens had vorig jaar voor kortere of langere tijd te maken met problematische schulden. Bij nog eens een kwart miljoen huishoudens is er sprake van een risico op problematische schulden. Dit blijkt uit onderzoek dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Van problematische schulden is sprake als het ondanks een maximale inspanning meer dan drie jaar duurt om ze afgelost te krijgen. Uit het onderzoek van Panteia blijkt dat bijna 700.000 huishoudens vorig jaar met zo’n situatie te maken kregen. Soms voor korte duur bijvoorbeeld doordat de kostwinner weer werk vond of de partner (meer) is gaan werken.

Niet alleen een plotselinge terugval in inkomen en het slecht kunnen omgaan met geld zijn belangrijke oorzaken voor het ontstaan van problematische schulden. Ook een te hoge levensstandaard zorgt ervoor dat bij veel huishoudens in ons land de schulden oplopen. Uit eerder SZW-onderzoek blijkt dat 1,9 miljoen Nederlandse huishoudens betalingsachterstanden hebben.

‘Dit vervolgonderzoek brengt de problematiek goed in beeld. Je ziet dat veel mensen toch te laat de tering naar de nering zetten of zich een te hoge levensstandaard veroorloven. We gaan nóg meer inzetten op preventie’, stelt staatssecretaris Klijnsma in een reactie. In het aanvullend beleidsakkoord is € 130 miljoen extra voor schuldhulpverlening uitgetrokken. De staatssecretaris heeft ook het voornemen om de rol van de gemeente bij schuldhulpverlening in de wet vast te leggen.

‘Ik realiseer me dat dit een zaak van lange adem is’, zegt Klijnsma. Het accent zal volgens de staatssecretaris – nog meer dan in het verleden – komen te liggen op voorlichting, preventie, zo snel mogelijk ingrijpen, het voorkomen van overkreditering, de extra inzet van vrijwilligers en het tegengaan van het niet-gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen.

Huishoudens met problematische schulden zijn vaker laag opgeleid, alleenstaand en werkloos. Het gaat bovendien relatief vaak om mannen. Toch zijn schulden bij een zorgvuldig financieel beheer vaak te voorkomen. Veel lastiger te beïnvloeden zijn huishoudens waar het maken van schulden ‘een levensstijl is geworden’.
Categorie:
Tag(s):