zaterdag, 14. februari 2009 - 11:58

Problemen met rioolleiding bij Nieuwstadt opgelost

Nieuwstadt

Waterschap Roer en Overmaas heeft de problemen met een rioolleiding bij Nieuwstadt verholpen. Tijdens renovatiewerkzaamheden afgelopen week ontstond er een verstopping in de aanzuigleiding van een grote tijdelijke pompinstallatie. Daardoor werd er ongezuiverd rioolwater op de Geleenbeek geloosd aan de Oude Rijksweg Zuid tussen Susteren en Nieuwstadt.

Langs Op de Baan bij Nieuwstadt werd het transportriool van Sittard naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Susteren gerenoveerd. Dit gebeurde door het aanbrengen van een kunststof kous. Het aanbrengen van een kunststof kous in de betonnen leiding is efficiënt omdat de leiding dan niet vernieuwd hoeft te worden.

Waterschapsbedriif Limburg, de uitvoeringsorganisatie van Waterschap Roer en Overmaas, is vanaf 28 januari van dit jaar bezig om de 25 jaar oude transportriolering te herstellen over een lengte van 500 meter vanwege betonrot. Het transportriool, een betonnen leiding met een doorsnede van 1500 mm, aangelegd in 1983, is op de plek van de aansluiting van Nedcar aangetast. Het water van dit bedrijf wordt geloosd middels een persleiding. Bij de uitmonding van persleidingen treedt bijna altijd betonaantasting op. Daarom moest de leiding worden aangepakt.

Het afvalwater van Sittard naar Susteren werd hiervoor tijdelijk omgeleid via een speciaal aangelegde stalen leiding van 600 meter lengte langs de weg. Deze leiding moest maximaal 10.000 m³ afvalwater per uur kunnen transporteren. Om het water om te pompen stonden er vier pompen met elk een capaciteit van maximaal zo’n 3.500 m³/h opgesteld. De energie werd geleverd door grote stroomaggregaten.
Provincie:
Tag(s):