vrijdag, 9. januari 2009 - 13:39

Procedure rapportages Pieter Baan Centrum in orde

Utrecht

De Pro justitia-rapportage van het PBC komt door middel van een zorgvuldig en professioneel gevoed diagnostisch en observatieproces tot stand. Dat schrijven de Inspectie voor de Sanctietoepassing en de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een gezamenlijk inspectierapport.

De doorlichting van het Pieter Baan Centrum (PBC) werd in april 2008 door staatssecretaris Albayrak van Justitie toegezegd tijdens een spoeddebat over de werkwijze van het PBC.

De inspecties schrijven in het inspectierapport dat ‘de Pro justitia rapportage van het PBC door middel van een zorgvuldig en professioneel gevoed diagnostisch- en observatieproces tot stand komt.’

De inspecties vragen wel aandacht voor de kwetsbare continuïteit van de groepsobservaties in verband met het hoge personeelsverloop op enkele afdelingen, maar constateren ook dat niet is gebleken dat de kwaliteit van de rapportages direct in het geding is geraakt.

Ook het toenemend aantal mensen dat medewerking aan een onderzoek in het PBC weigert achten de inspecties zorgelijk. In dat geval voert het PBC de observatie wel zo goed mogelijk uit en geeft dan duidelijk de beperkingen en reikwijdte van de rapportage aan.

De inspecties benadrukken in hun rapport dat de directie van het PBC met de strategie van de in 2006 ingezette reorganisatie de goede weg is opgegaan. De inspecties delen de opvatting dat bij de klinische rapportages uitgegaan moet worden van een multidisciplinaire verantwoordelijkheid en dat er gewerkt moet worden met zogeheten ‘evidence based’ methoden en technieken volgens de laatste stand van de wetenschap.

Wel manen de inspecties het PBC nu ook de knoop door te hakken en te bepalen wat de nieuwe koers van het observatieproces wordt, zodat alle medewerkers weten welke bijdrage van hen verwacht wordt.

In het algemeen constateren de inspecties dat zowel degenen die ter observatie in het PBC verblijven als de medewerkers het PBC ervaren als een veilige en respectvolle omgeving.

De inspecties verwachten van het PBC wel dat er meer aandacht wordt besteed aan het veiligheidsbeleid. De beveiligingsfunctionarissen moeten, met behoud van de goede en informele contacten met het overige personeel, wel meer professionaliteit en distantie in acht nemen.

De beide inspecties zullen eind 2009 opnieuw een bezoek aan het PBC brengen om de stand van zaken in ogenschouw te nemen.
Provincie:
Tag(s):