donderdag, 16. april 2009 - 18:11

Proefvaarten met grote containerschepen op Westerschelde

Westerschelde

In de komende maanden vindt op de Westerschelde een serie van zes proefvaarten plaats met schepen die langer zijn dan binnen het huidige toelatingsbeleid is toegestaan. De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) heeft woensdag hiertoe besloten nadat de resultaten van de evaluatie van de proefvaart van de MSC Beatrice afgelopen 7 april een positief resultaat hebben opgeleverd.

De PC acht het daarom verantwoord dat zes schepen van rederij MSC naar de haven van Antwerpen varen.

Voor de komende periode staan proefvaarten gepland met de MSC Francesca (15 april, opvaart vanaf Vlissingen rond 16.00 uur), MSC Luciana (19 april), MSC Sola (29 april), MSC Danit (4 mei), MSC Daniella (27 mei) en MSC Ivana (1 juni).

De PC, waarin Nederland en Vlaanderen intensief samenwerken, had de eerste proefreis grondig voorbereid. Er waren de nodige organisatorische en preventieve maatregelen genomen om de reis veilig en vlot te laten verlopen. Hierbij waren strikte voorwaarden gesteld op nautisch en veiligheidsgebied. Afspraak was dat de eerste proefvaart, van de MSC Beatrice, grondig geëvalueerd zou worden met de diverse partijen en belanghebbenden. Deze evaluatie, die gisteren is gehouden, laat zien dat de komende tijd op verantwoorde wijze meerdere proefvaarten gehouden kunnen worden. De PC heeft daarbij, naast de primaire focus op een veilige en vlotte vaart, in haar afweging ook meegenomen dat de economische belangen om met grotere schepen op de Westerschelde te varen zeer groot zijn.

De PC heeft verder met inachtneming van eerdere afspraken besloten dat een structurele aanpassing van het huidige toelatingsbeleid voor schepen op de Westerschelde pas dan van kracht kan worden, als na meerdere succesvolle proefvaarten blijkt dat schepen groter dan 360 meter veilig naar en van Antwerpen kunnen varen. In dit proces speelt ook de Veiligheidsregio Zeeland een rol. Tot nu toe is de maximum toegestane lengte voor schepen op de Westerschelde 360 meter.
Provincie:
Tag(s):