woensdag, 6. mei 2009 - 22:55

Project Aanpak tuinen en achterpaden Lelystad Zuidoost van start

Lelystad

De eerst schoonste straat van de buurt actie start in de Kamp. Bij een ronde door de Boswijk en de Waterwijk worden op dit moment verwaarloosde voor-, achtertuinen en achterpaden geconstateerd. Achterpaden zijn veelal overwoekerd door groen en liggen vol met gedumpt vuil en overtollige huisraad e.d.

Ook hebben de achterpaden vaak last van achterstallig onderhoud wat betreft de bestrating. Voor- en achtertuinen worden niet in alle gevallen goed onderhouden en dienen soms als opslagplaats voor huisraad etc. Als gevolg hiervan is verloedering de eerste indruk in sommige straten en achterpaden.

In samenwerking met Centrada start daarom deze maand een project waarbij de achterpaden, voor- en achtertuinen aangepakt worden door middel van een schoonmaakactie ‘De schoonste straat van de buurt’. Het project wordt uitgevoerd in 2009 en 2010.

De eerste actie vindt plaats op 13 mei in de Kamp. Bewoners zijn door middel van flyers, bewonersbrieven en ‘uw tuin is ‘geschikt / ongeschikt’ kaartjes gemotiveerd om mee te doen aan de schoonmaakactie. Op 13 mei loopt een deskundige jury door de buurt. Zij bekijken welke straat aan het eind van de dag de schoonste straat van de buurt is geworden. Deze ‘schoonste straat van de buurt’ wint een straatprijs van € 500,00. Dit bedrag mag door de bewoners van de straat besteed worden aan een gezamenlijk ingediend doel of plan. De straatprijs wordt op 13 mei om 17.00 uur uitgereikt door wethouder De Jager, in basisschool De Wildzang aan Kamp 39-05.

Na deze eerste actie in de Kamp vinden in juni gelijke acties plaats in de Rivierenbuurt en de Wold. Na de zomervakantie is de beurt aan Archipel, Griend en Zeeënbuurt. In 2010 loopt de actie door in de overige buurten van de Boswijk en de Waterwijk. Ook tijdens deze acties wordt ‘de schoonste straat van de buurt’ beloond met € 500,00. De bewoners worden tijdig geïnformeerd over de data waarop de acties worden gehouden.
Provincie:
Tag(s):