woensdag, 21. januari 2009 - 11:18

Project Voorpost Gezondheid en Zorg in Veendam

Veendam

In de gemeente Veendam gaat het project ‘Voorpost Gezondheid en Zorg’ van start. Wethouders Ankie Beenen en Klaas Steenhuis zullen in aanwezigheid van zo’n dertig organisaties en instellingen op donderdag 22 januari a.s. in het gemeentehuis het startsein geven.

De Voorpost Gezondheid en Zorg is geen nieuwe voorziening, maar een manier van werken en een manier van doen. Het gaat om een project met als doel de weg naar de gezondheidszorg te vereffenen voor alle bewoners en specifiek voor bewoners met een niet-Nederlandse achtergrond. Voor velen is de drempel hoog om hulp te vragen, worden gezondheidsproblemen ervaren en laat de informatievoorziening te wensen over.

De Voorpost Gezondheid en Zorg in Veendam wordt ontwikkeld aan de hand van ervaringen van het project ‘Voorpost Gezondheidszorg’ in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Het eerste half jaar van het project Voorpost en Zorg staat vooral in het teken van het creëren van draagvlak bij beroepskrachten van de betrokken organisaties en instellingen om gezamenlijk zichtbaar te maken waar de witte vlekken en knelpunten zitten in het gebied van zorg – hulp en dienstverlening.

In mei 2009 worden de eerste bevindingen geëvalueerd. Op basis hiervan zal de gemeente het besluit nemen van doorgaan of stoppen.
Provincie:
Tag(s):